ای تی مارکت

منتورینگ و اهمیت آن در ارتقا سازمان

منتورینگ

منتورینگ چیست؟

منتورینگ یکی از شیوه های ساده اما موثر و موفقی است که در سازمان های برتر جهان، در هفته ها و ماه های اول استخدام کارکنان جدید برای افزایش احتمال موفقیت این کارکنان بکار گرفته می شود.

منتور در ادبیات مدیریت منابع انسانی فردی است موفق، مجرب، آگاه از اهداف و مصالح سازمان، وفادار و مورد اعتماد که از سوی سازمان ماموریت می یابد تا کارکنان جدید را هدایت و حمایت کند، به انها آموزش دهد، از نظر رفتار و عملکرد الگوی آنها باشد و آنها را در پایان دوره منتورینگ به فردی(کارمندی) موفق و شایسته مثل خودش تبدیل کند.

ویژگیهای یک منتور شایسته

سازمان های موفق منتورهای خود را از میان کارکنان شایسته ای که دارای ویژگی های خاصی هستند انتخاب می کنند. پس از آموزش های لازم، آنها را به کارکنان جدید معرفی کرده و تخصیص می دهند تا ماموریت حساس و سرنوشت ساز خود را آغاز کنند. مهمترین توانایی ها و ویژگی های یک منتور شایسته عبارت است از:

–          علاقمند به یادگیری و یاد دادن باشد

–          هم در انتقال مفاهیم به دیگران و هم در گوش دادن دارای مهارت های ارتباطی ارتباطی قابل قبول باشد.[irp posts=”940″ name=”2 نکته اصلی علائم حیاتی موفقیت در کسب و کار”]

–          از ارتباط با دیگران، کمک به دیگران و رشد و موفقیت دیگران استقبال کند و لذت ببرد.

–          پر حوصله باشد.

–          مهارت های معلمی داشته باشد.

–          از نظر رفتار، الگوی عملی ارزش ها و اخلاقیات مورد نظر سازمان باشد.

–          چالشگر باشد

–          چالشگری، ریسک پذیری و خلاقیت را در کارمند جدید تشویق کند.

–          مشاور خوبی برای استعدادیابی و یافتن مسیر مناسب پیشرفت شغلی برای کارمند جدید باشد.

–          صادق و قابل اعتماد باشد.

–          در ایجاد و انتقال انرژی در کارکنان جدید و نفوذ در آنها توانا باشد.

–          در ارزیابی رفتار و عملکرد و ارائه بازخوردهای سازنده، توانا و ماهر باشد.

وقتی منتورهای سازمان مطابق با ویژگیهای فوق و آموزش های لازم، انتخاب شدند، به هر یکی از کارکنان جدید یک منتور تخصیص داده می شود.

این تخصیص می تواند رسمی (با اطلاع کارمند جدید) یا غیر رسمی (بدون اطلاع کارمند جدید) انجام شود.

[irp posts=”1228″ name=”مهمترین کار شما چیست؟”]

وظایف منتور

منتور وظیفه دارد طی چند ماه اول استخدام کارمند جدید به او آموزش دهد و مراقب او باشد. اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهد، تجاربش را به او منقل کند، به او در داشتن یک برنامه توسعه و آموزش شخصی کمک کند، نگرانی های طبیعی او در ورود به شغل و سازمان جدید را درک کند و کاهش دهد، به او اعتماد به نفس بدهد، در موقعیت های بحرانی مثل یک دوست در کنار او باشد و سرانجام در پایان این دوره یک کارمند خوب و شایسته تحویل سازمان متبوع دهد.

منتور باید مراقب باشد که این رابطه دوطرفه، لطمه ای به استقلال عمل کارمندان جدید نزند. در واقع مشاوره و مداخله منتور باید به نحوی تنظیم و مدیریت شود که کارکنان در پایان دوره کاملا مستقل و متکی به خود بوده و از عهده حل و فصل مسائل خود به خوبی برآیند.

منتور باید بیش از آنکه دارای قدرت مقام(قدرت رسمی) باشد باید قدرت شخصی (اطلاعات، تخصص، خیرخواهی، صداقت، حسن نیت و .. ) خود را بنای نفوذ و اثرگذاری بر کارمندان جدید قرار دهد.

سازمانهای موفق جهان منتورینگ را یک فرایند جدی و موثر در سازمان هایشان می دانند. آنها به منتورهای موفق پاداش هم می دهند. منتور یکی از منابع و مراجعی است که می تواند در پایان استخدام آزمایشی به ارزیابی عملکرد و رفتار کارمند جدید کمک کند و اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیم تصمیم مهم درباره ادامه یا قطع همکاری فراهم کند.

منبع: کتاب شرکتهای موفق جهان چگونه استخدام می کنند اثر دکتر بهزاد ابوالعلایی

بخش تحقیقات ای تی مارکت

دیدگاه‌ها 0