1- برای فروش کالاهای خود باید از کجا شروع کنم؟

ابتدا ثبت نام و سپس وارد قسمت “فروشنده شوید” بشوید