برنج دودی

برنج دودی چگونه تهیه میشود؟ آیا برنج دودی برای انسان مضر است؟ بستگی به نحوه تهیه دارد؟ چگونه برنج دودی سفارش دهیم؟ از کجا تهیه کنیم خیالمان راحت باشد