تغذیه و ارتباط آن با سلامتی

تغذیه و ارتباط آن با سلامتی

امام صادق (ع): ایستادن آشامیدن  آب در روز ، غذا را گوارا می سازد و ایستادن آشامیدن آب درشب، صفرا (زردآب) می آورد.تغذیه و ارتباط آن با سلامتی تغذیه علمی است که در آن مواد غذایی و نحوه استفاده  بدن از این مواد مورد مطالعه قرار می گیرد.تغذیه در پیشگیری و درمان...

ادامه مطلب