قیمت تمام شده

قیمت تمام شده کمتر، رقابت پذیری بیشتر

قیمت تمام شده کمتر، رقابت پذیری بیشتر راه های مختلفی برای اینکه تولیدکنندگان قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند وجود دارد.1- کاهش هزینه های تولید: هزینه های تولید شامل خرید مواد اولیه و دستمزد کارگران می شود. برای کاهش قیمت تمام شده می توان به عوامل زیر توجه داشت: خرید از...

ادامه مطلب