خبرنامه, مقالات

مهمترین کار شما چیست؟

فروش؛ مهمترین کار

فروش؛ مهمترین کار

از نخستین لحظه صبح که پشت صفحه رایانه می نشینید تا آخرین ثانیه ای که به خانه می روید، باید بفروشید. نیازی نیست از این موضوع فرار کنید. در حقیقت جای پنهان شدن هم نیست. خواه شرکت یک کارمند داشته باشد و خواه 1000 نفر در هر صورت باید بفروشید.

حتی اگر نیروی فروش هم دارید باید به آنها ایده های بزرگتر و هدف بفروشید. از بانک ها حمایت بخواهید، از کارخانه ها بخواهید سرعت تولید باکیفیت خود را افزایش دهند. کارمندان خود را باید متقاعد کنید نهایت تلاش خود را بکار ببندند.

چرا فروش مهم تر از دیگر الزامات تجارت است؟ به چند دلیل خوب:

همه چیز با فروش آغاز می شود

چیزی جز فروش اهمیت ندارد. هیچ چیز. می توانید هیئت متخصص عالی، پیش نویس طرح های تجاری رویایی، کارت ویزیت زیبا و چرمی داشته باشید؛ اما تا فروش اتفاق نیفتد تجارتی در کار نیست. میزان فروش شما تجارت شما را نشان می دهد.

[irp posts=”1161″ name=”تقریبا هیچوقت نفروشید!”]

همه چیز با فروش حفظ می شود

فروش نیروی حیات تجارت است. اگر مشکلی دارید بیشتر آن با فروش حل می شود.

همه چیز با فروش خاتمه می یابد

مهم نیست محصول شما در جامعه شناخته شده باشد. مهم این است که اگر به اندازه کافی فروش نداشته باشید سریع از میدان تجارت خارج می شوید. تنها سیاست مطمئن و بیمه شده برای شما، فروش است.

من از اشتباه خودم درس گرفتم و فهمیدم نباید از درد و رنج عاطفی همراه با فروش فرار کنم. هر روز هزاران شرکت به این دلیل که صاحبانش از فعالیت طفره می روند، شکست می خورند. آنها پشت کارهایی مانند مدام چک کردن ایمیل ها، خواندن اخبار و بررسی رسانه های اجتماعی، شرکت در قرار ملاقات های بی هدف و کاغذبازیهای غیر ضروری پنهان می شدند. وقت این است که قایم موشک بازی را کنار بگذارید و فروش را شروع کنید.

اگر در اولویت قرار دادن فروش شما را ناراحت می کند، پس یک قاشق از این دارو میل کنید:

به فروش بچسبید، بروید و بفروشید.

زیاد هم بفروشید.

هر روز بفروشید.

چون این سفر تجاری با فروش هدایت می شود.

« بیشترین درآمد را کسی دارد که  می داند مشتری را چطور به دست آورد، نگه دارد و او را آموزش دهد،  همین. »

منبع : کتاب قطار سرعت به سوی ثروت اثر دارن هاردی

کاری از بخش تحقیقات ای تی مارکت

:

پاسخی بگذارید